Rosomak

Koło Łowieckie Leśników w Radomiu

Ś.P. Krzysztof Tomczyk

Koleżanki i Koledzy, z głębokim żalem informujemy, iż do krainy wiecznych łowów odszedł wieloletni członek naszego Koła Kol. Krzysztof Tomczyk.
Msza św. żałobna odbędzie się w dniu 17.02.2024 o godz. 14:30 w kościele w Charłupi Wielkiej.

Finał akcji myśliwska paczka

Koleżanki i Koledzy, chcielibyśmy poinformować, że w ramach akcji myśliwska paczka udało nam się zabrać 1550 zł.

Chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim Członkom Koła, którzy okazali serce i wzięli udział w tej akcji. Zaskoczenie i wielka radość obdarowanej rodziny sprawiła, że było warto.

Pismo PIW w Opatowie dot. badań pod kątem włośnicy

Koleżanki i Koledzy, poniżej pismo PIW Opatów dot. badać tusz bobrów, borsuków i dzików pod kątem włośnicy.
Proszę o zapoznanie się z jego treścią:

Życzenia Świąteczne

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia Zarząd Koła Łowieckiego leśników „Rosomak” w Radomiu składa Koleżankom i Kolegom wraz z rodzinami życzenia wszystkiego najlepszego. Życzymy dużo zdrowia, szczęścia i sukcesów łowieckich. Niech Święty Hubert darzy w polu i kniei.

Harmonogram polowań zbiorowych na sezon 2023/2024

Koleżanki i Koledzy,
w zakładce korespondencja (link) pojawił się harmonogram polowań zbiorowych na sezon 2023/2024.
Zachęcam do zapoznania się.

Pismo PIW w Radomiu dot. akcji szczepienia lisów

Koleżanki i Koledzy, poniżej pismo PIW w Radomiu informujące o przeprowadzeniu akcji szczepienia lisów w terminie 09-20.09.2023.

Pismo od Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Koleżanki i Koledzy, proszę o zapoznanie się z pismem dot. intensyfikacji odstrzału sanitarnego dzików.

Życzenia Świąteczne

Pilna wiadomość od PLW w Ostrowcu Św. dot. ASF

Koleżanki i Koledzy, poniżej wiadomość od PLW w Ostrowcu Świętokrzyskim dot. ASF, proszę o zapoznanie się:

Dzień dobry,
Biorąc pod uwagę stale występujące w bliskiej odległości od wschodniej granicy naszego województwa ogniska ASF u dzików (w ciągu kilku ostatnich miesięcy w odległości kilkuset metrów do kilkunastu km), mając na celu zminimalizowanie ryzyka przeniesienia ASF na teren naszego województwa Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrowcu Świętokrzyskim zwraca się z prośbą o stosowanie zasad bioasekuracji podczas polowań.
W czasie polowań PLW w Ostrowcu Św. prosi o baczną obserwację, czy na obszarze polowania nie znajdują się szczątki padłych dzików.
W przypadku ich znalezienia, powyższy fakt należy zgłosić do PLW w Ostrowcu Św.

Uchwała NRŁ dot. nowych zasad seleckji

Koleżanki i Koledzy poniżej link do Uchwały Naczelnej Rady Łowieckiej dot. nowych zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych.

Proszę o zapoznanie się.

« Older posts

© 2024 Rosomak

Theme by Anders NorenUp ↑