W dniu 30.03.2019 wchodzi w życie rozporządzenie MRiRW w sprawie wprowadzenia w 2019 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem afrykańskiego pomoru świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie.
Stawki za odstrzał planowy dzików w strefach: żółtej, czerwonej, niebieskiej i WAMTA oraz za znalezienie padłego dzika pozostały bez zmian.


Mapa ASF

MAPA ASF
FILM INSTRUKTAŻOWY
https://pzl.radom.pl/asf