Wszystkim Koleżankom i Kolegom, życzymy przychylności Św. Huberta w kniei, polu jak i życiu osobistym!
Z myśliwskim pozdrowieniem, Darz Bór!