Koleżanki i Koledzy w zakładce korespondencja pojawiło się pismo PIW Ostrowiec Świętokrzyski dot. wścieklizny, prosimy o zapoznanie się.