Koleżanki i Koledzy, w obw. 545 powstała nowa ambona wybudowana przez Kolegów Lecha i Daniela. Lokalizacja oraz zdjęcia ambony znajdują się w zakładce Prace gospodarcze.