Koleżanki i Koledzy, w zakładce Korespondencja pojawiły się dwa now pisma dot.:
1. Odstrzału bobrów w obw. 38
2. Dokarmiania zwierzyny w obw. 552