Historia Koła Łowieckiego Leśników „Rosomak” zaczyna się 1 stycznia 1960 roku kiedy to zostało założone w Radomiu przy zarządzie Lasów Państwowych Koło Łowieckie „Las”. Koło to posiadało dwa obwody łowieckie: polno stawowy nr 47 o pow. 8150 ha w pow. Przysucha i leśny nr 12 o pow. 6240 ha w pow. Kozienice. Wobec przybywania z upływem czasu coraz większej ilości członków zaszła konieczność podziału dotychczasowego Koła Łowieckiego „Las” na dwa koła. Koła te przybrały nazwy „Bażant” i „Rosomak”. W kole „Rosomak”, które otrzymało obwód nr 12 zgromadzili się sami leśnicy. Koło Łowieckie „Rosomak” powstało 1 marca 1964 roku, a dnia 1 maja 1964 roku dokonano rozliczenia finansowego pomiędzy obu kołami.

Referat na 50 lecie Kola wersja ostateczna