Obwód 545 zwany przez kolegów „Białobrzegi”. Jest to obwód typowo polny o łącznej pow. 4082 ha w tym 340 ha gruntów leśnych. Na obwodzie znajduje się obecnie około 30 ambon i siedzisk w tym 3 czynne nęciska, na których regularnie wykładana jest kukurydza. Poletka łowieckie ( 2,6 ha w tym 1 ha kukurydzy ), pełnią w ostatnich latach rolę „buforową” zmniejszając znacznie straty Koła spowodowane szkodami łowieckimi. Szczególnie dziki, które migrują na nasz obwód w okresie wiosenno-letnim czynią znaczne szkody w uprawach rolnych. W sezonie 2010/2011 na terenie obw.545 koledzy pozyskali następującą zwierzynę:

 • 15 saren,
 • 18 dzików,
 • 29 lisów,
 • 30 zajęcy !
 • 11 bażantów,
 • 14 kuropatw,
 • 10 kaczek,
 • 2 grzywacze.

Plan na sezon 2011/2012 wynosi :

 • 18 saren,
 • 35dzików,
 • 80 lisów,
 • 10 jenotów,
 • 2 borsuki,
 • 10 kun,
 • 15 norek,
 • 20 tchórzy,
 • 2 piżmaki,
 • 35 zajęcy,
 • 60 kuropatw,
 • 40 kaczek,
 • 20 grzywaczy,
 • 10 łysek.

„Białobrzegi” to jeszcze niedawno obwód bardzo bogaty w zwierzynę drobną: zające, bażanty i kuropatwy. Niestety ostatnie lata nie były zbyt łaskawe jeśli chodzi o warunki pogodowe dla naszej zwierzyny drobnej. „Mokre” wiosny i lata nie pozwoliły na obfite lęgi kuropatw i bażantów. Optymizmem napawa zwiększający się ostatnio stan zajęcy potwierdzony bardzo udanym polowaniem zbiorowym na którym św. Hubert oprócz wspaniałego pokotu ofiarował Nemrodom z „Rosomaka” przepiękną pogodę i niezapomniane wrażenia rodem z lat dawno minionych. Cykl zdjęć z tego polowania można obejrzeć na naszej galerii. Należy podkreślić, iż od wielu lat dzięki staraniom kolejnych zarządów i indywidualnym wpłatom wielu kolegów, prowadzimy na tym obwodzie coroczną introdukcję bażanta, która umożliwia nam efektywne polowania na tego pięknego ptaka.

Mapa obwodu:

*Oznaczenie na mapie numeru obwodu (498) wynika z prawdopodobnej zmiany numerów obwodów, która ma nastąpić niebawem.