Obwód nr 552 zwany przez kolegów „Pionki” lub „Puszcza”. Powierzchnia obwodu wynosi 6757 ha w tym powierzchnia gruntów leśnych 5438 ha. Na obwodzie znajduje się aktualnie około 40 ambon i siedzisk w tym 15 czynnych nęcisk, na których regularnie wykładana jest kukurydza, marchew, ziarno zbóż. Na poletkach łowieckich (pow.2 ha) siane są zboża i uprawiany jest topinambur. W sezonie łowieckim 2010/2011 koledzy pozyskali następującą zwierzynę:

 • 3 jelenie,
 • 35 saren,
 • 29 dzików,
 • 24 lisy,
 • 1 kaczkę.

Plan łowiecki na sezon 2011/2012 wynosi:

 • 3 jelenie ( byk, łania, ciele),
 • 40 saren,
 • 45 dzików,
 • 100 lisów,
 • 10 jenotów,
 • 10 borsuków,
 • 30 kun,
 • 40 norek amerykańskich,
 • 30 tchórzy zwyczajnych,
 • 2 piżmaki,
 • 40 kaczek,
 • 15 grzywaczy,
 • 10 łysek.

Szczególne walory „Puszczy” to przepiękny i prastary Bór – Puszcza Kozienicka oraz obecność grubego zwierza jeleni i dzików. Ekscytujące zbiorówki w pięknej leśnej scenerii przyciągają ostatnio coraz więcej uczestników, zarówno członków „Rosomaka”, jak i zawsze mile widzianych gości. Bardzo często spotykany jest również w łowisku łoś i bóbr. Inwentaryzacja na 10.03.2011r. wykazała 7 łosi i 25 stanowisk bobrowych. W ostatnich latach, pomimo nadal nasilonego kłusownictwa, zauważa się sukcesywną poprawę stanu jelenia, co szczególnie cieszy naszych kolegów. Pomimo niewielkiego udziału pól w ogólnej powierzchni obwodu wzrastają nam niestety co roku szkody łowieckie na uprawach rolnych. W Lewaszówce „ Rosomak” posiada kwaterę myśliwską, miejsce spotkań i biesiad łowieckich.

Mapa obwodu:

*Oznaczenie na mapie numeru obwodu (506) wynika z prawdopodobnej zmiany numerów obwodów, która ma nastąpić niebawem.

Podział obwodu na leśnictwa: