Koleżanki i Koledzy, w zakładce korespondencja pojawiło się pismo Głównego Lekarza Weterynarii dot. stanu chorób zakaźnych zwierząt. Zachęcam do zapoznania się z w/w pismem.