Koleżanki i Koledzy, proszę o zapoznanie się z pismem: