Koleżanki i Koledzy, w zakładce korespondencja pojawiło się pismo dot. wścieklizny na terenie powiatu radomskiego, proszę o zapoznanie się.