Koleżanki i Koledzy, w zakładce korespondencja pojawił się plan polowań zbiorowych w sezonie 2020/2021.