Koleżanki i Koledzy informujemy, iż Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii planuje przeprowadzenia szczepienia lisów wolno żyjących w terminie 8-31 lipca 2021r. na obszarze obejmującym powiat lipski, przysuski, radomski, m. Radom, szydłowiecki i zwoleński.