Koleżanki i Koledzy, proszę o zapoznanie się z stanowiskiem ZG PZŁ dot. polować zbiorowych:
https://www.pzlow.pl/wazne-informacje-nt-polowan-zbiorowych-nowe-obostrzenia-juz-od-soboty/